De oorsprong en het ontstaan van de Diamant

Leer meer over de oorsprong en het ontstaan van de diamant

In 1889 heeft Cecil Rhodes opdracht gekregen van de Britse regering om voor koloniale uitbreiding in de richting van het noorden te zorgen. Daarmee kreeg Cecil tevens het recht toegekend om de overwonnen gebieden een eigen naam te geven. Rhodes besloot het gebied naar zichzelf te vernoemen en zo is Rhodesië ontstaan.

Begin van de kolonisatie

In 1888 begon het bedrijf British South Africa Company onder leiding van Cecil Rhodes met het ontginnen van ertsen. Het overwonnen gebied Rhodesië leidde tot de start van de kolonisatie. Er werd door Rhodes een verdrag gesloten met de koning van Matabele, maar koning Lobengula wilde alleen de mijnrechten verstrekken en geen afstand doen van het land. De koning verloor zijn machtspositie al snel na de ondertekening van het verdrag toen de pioniers zich aandienden in Rhodesië. De pioniers richtten zich in eerste instantie op het winnen van ertsen, maar later kwam daar de taak van het bewerken van het land bij. De pioniers leefden destijds gescheiden van de lokale bevolking die in 1896 in opstand kwam. In het zuidelijke gebied van Rhodesië bevonden zich vooral blanke kolonisten, die steeds meer grond voor zichzelf hebben opgeëist.

ZAH01_100003612_X

Boerenoorlog

Cecil Rhodes had de controle over de twee grootste mijnen van Kimberley en de ontwikkeling van verdere commerciële activiteiten was in lijn met de uitbreidingswensen van Groot-Brittannië. De Boerenstaten van Transvaal en Oranje wilden in 1881 ontkomen aan de controle van de Engelsen op de diamanthandel, maar ook op de landbouw en de handel in goud. De Boerenoorlog brak uit in 1889 en Kimberley werd in dat jaar belegerd. Cecil Rhodes bood bescherming aan de stad door een groot kanon, genaamd Long Cecil, te bouwen.

De Boeren reageerden daarop door een net zo groot kanon te bouwen die de naam Long Tom kreeg toebedeeld.  Ook in Rhodesië was er sprake van een ooorlogssituatie nadat de Matabels profiteerden van het vertrek van de Engelse troepen die weg waren gegaan om de omsingelde stad Kimberly weer te bevrijden. De oorlog duurde 2,5 jaar en vlak voor het einde van deze oorlog kreeg Rhodes de controle over de mijn Bultfontein.

ZAH01_100003760_X

 

Na de ondertekening kwamen de Engelsen binnenvallen in Rhodesië en werd het grondgebied van de Boeren bestormd. In de eerste helft van de twintigste eeuw kreeg Rhodesië zelfbestuur in 1923 en 1924 en werd het gebied omgevormd tot twee Britse kolonies, namelijk Zuid-Rhodesië en Noord-Rhodesië, respectievelijk het huidige Zimbabwe en Zambia. Cecil Rhodes is aan een hartaanval overleden in 1902 en 48 jaar geworden. De erfenis van deze man is voor een groot deel gebruikt ten behoeve van het oprichten van de stichting Rhodes Scholarship. Studenten van alle nationaliteiten kunnen aan de universiteit van Oxford studeren dankzij deze stichting.