Zwarte diamant

Een zwarte diamant of ook Carbonado genoemd is zeer zeldzaam. Deze diamant is nog maar op 2 plaatsen in de wereld gevonden, namelijk in het noordoosten van Brazilië in 1830 en in Centraal-Afrikaanse Republiek.
Zwarte diamant, hoe ontstaat deze?

Er zijn verschillende theorieën verzameld over het ontstaan van de zwarte diamant. Er wordt zelfs zeer geheimzinnig en raadselachtig over gedaan.

In plaats van het licht te doen schitteren of te weerkaatsen, absorbeert deze diamant het licht. Het is onmogelijk om er doorheen te kijken. Anders dan gekleurde diamanten, zoals witte diamanten, komen deze diamanten uit kimberliet gesteente diep onderaards. Deze diamanten ontstaan tussen 140 en 190 kilometer diep in de aarde onder zeer hoge druk en temperatuur door samenpersing van koolstof en komen naar boven door vulkaan uitbarstingen. Deze diamanten worden steevast gevonden in alluviale afzettingen.

zwarte diamant

 

Zwarte diamant, de verschillende hypotheses over het ontstaan:

  1. Zwarte diamant zou hoogst waarschijnlijk komen van een ster die explodeerde in het zonnestelsel en zo ingeslagen op aarde. Door luminescentie proeven kon men zien dat deze diamant sterk oplicht en dit wil zeggen dat ze een hoog stralingsniveau hebben gekend bij de vorming van deze steen. Aangezien er op de aarde ook geen waterstofatmosfeer was is er geen realistisch geologisch proces bekend hoe deze steen anders zou kunnen gevormd zijn omdat deze steen wel waterstof bevat.
  2. Zwarte diamant zou ook kunnen gevormd zijn onder hogedrukomstandigheden zoals de binnenkant van de aarde. Maar dan zou deze diamant overal ter wereld kunnen gevonden worden en dit is niet het geval.
  3. Zwarte diamant kan ontstaan zijn door een schok metamorfose bij een inslag van een meteoriet op de aarde. Maar meestal wordt er dan hexagonale diamant ontdekt en geen zwarte diamant.
  4. Een laatste theorie wordt toegeschreven aan het feit dat deze diamant wordt gevormd door radioactief verval van uranium of thorium. Maar deze hypothese gaat ook niet op omdat deze vervalreacties veel te klein zijn voor de grootte van de diamanten die gevonden worden.

 

Eigenschappen van de zwarte diamant

  1. De zwarte diamant zou zelfs nog iets harder zijn dan een gewone diamant. Ze zijn ook poreuzer dan de witte diamant.
  2. De zwarte diamant zelf bestaat uit sporen van stikstof en waterstof. Terwijl andere diamanten bestaan uit koolstof. Zuivere diamanten zijn geheel kleurloos.
  3. De ouderdom van deze diamant wordt geschat op 3,8 miljard jaar. Zo oud is onze aardbol zelf.

De bekendste zwarte diamant: De Spirit of Grisogono. Deze zwarte diamant is ontdekt in Centraal-Afrika en had een karaat waarde van 587. Een juwelier uit Zwitserland genaamd Di Grisogono heeft hem tot een steen van 312,24 karaat geslepen met de techniek van de slijpers van de Indische stenen van de Moguls. Deze steen ligt in een witgouden ring vergezeld met 702 kleine witte diamantjes. Er is ook nog een bekende zwarte diamant namelijk de Amsterdam-diamant. Deze is veel kleiner dan de Spirit of Grisogono en weegt maar 33,74 karaat.

zwarte diamant